Pogłębiamy wiedzę w zakresie nauk związanych z układem nerwowym, w szczególności chirurgią układu nerwowego.

Wspieramy badania i prace naukowe w tym zakresie, podnosimy wiedzę fachową członków.

Współpracujemy z innymi towarzystwami naukowymi krajowymi i zagranicznymi oraz innymi organizacjami opieki zdrowotnej w zakresie zadań związanych z neurochirurgią...

Neurologia i Neurochirurgia Polska - Polish Journal of Neurology and Neurosurgery

SEKRETARIAT PTNCH

Klinika Neurochirurgii WUM


ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
22 599 15 75 / 22 599 25 75
22 599 15 74
ptnch.sekretariat@gmail.com

Napisz
KONSULTANT KRAJOWY NEUROCHIRURGII

Prof. dr hab. Tomasz Trojanowski
Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

ul. K. Jaczewskiego 8 (SPSK 4), 20-090 Lublin
081 724 41 76
081 724 45 28
t.trojanowski@am.lublin.pl

Napisz