PRZEWODNICZĄCY ODDZIAŁÓW  PTNCH

ODDZIAŁ BIAŁOSTOCKI

Dr hab. n. med.

Tomasz  Łysoń

Kliniki Neurochirurgii UM
Szpital Kliniczny
ul. M.C.Skłodowskiej  24a, 15-276 Białystok
(85) 746-82-21, FAX (85) 746-82-26

lyson_t@vp.pl

ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI

Dr hab. n. med.

Paweł Tabakow

Klinika Neurochirurgii AM
Akademicki Szpital Kliniczny
ul. Borowska 213,
55-556 WROCŁAW
(71) 734-34-00

p.tabakov@wp.pl  

ODDZIAŁ KRAKOWSKI

Dr hab. n. med.

Krzysztof Stachura

Oddział Kliniczny Kliniki Neurochirurgii i Neurotraumatologii
31-503 Kraków, ul. Botaniczna 3

Sekretariat Ordynatora:
tel. (0-12) 424-86-60, 424-86-20

kkstach@poczta.onet.pl

ODDZIAŁ KUJAWSKO-POMORSKI

Dr hab. n. med.

Maciej Śniegocki

Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii,
ul. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
Szpital Uniwersytecki nr 1
tel. (52) 585-45-10, 585-43-55

sniegocki.m@gmail.com

ODDZIAŁ LUBELSKI

Dr n. med.

Dariusz Szczepanek

Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej AM
Samodzielny Publiczny Szpital Nr 4
ul. Jaczewskiego 8, 20-950 LUBLIN
(81) 742-59-04

 

dariuszszczepanek@umlub.pl

ODDZIAŁ LUBUSKI

Dr n. med.

Paweł JARMUŻEK

Ordynator Oddziału  Neurochirurgii
Szpital Wojewódzki
Ul. Zyty 26, 65-046 ZIELONA GÓRA
(68)  329-64-19

pjarmuzek@gmail.com

ODDZIAŁ ŁÓDZKI

Dr hab. n. med.

Emilia Nowosławska

Klinika Neurochirurgii,
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki,
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
42/ 271-13-66, -61

enowos@poczta.onet.pl

ODDZIAŁ POMORSKI

Dr n. med.

Jacek Furtak

Klinika Neurochirurgii
10 Wojskowego Szpitala Klinicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy,
ul. Powstańców Warszawy 5,
85-681 BYDGOSZCZ

jacekf67@poczta.onet.pl 

ODDZIAŁ ŚLĄSKI

 

Dr hab. n. med.

Adam Rudnik

Klinika Neurochirurgii  SUM
ul. Medyków 14, 40-751 KATOWICE – Ligota
tel.(32) 789 45 01

adamrudnik@wp.pl

ODDZIAŁ WARSZAWSKI

Dr hab. n. med.

Grzegorz Zielinski

Klinika Neurochirurgii
WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY
Centralny Szpital Kliniczny MON
tel. 22 810 47 91; 261 816 427

gzielinski@wim.mil.pl

ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI

Prof. dr hab. n. med.

Roman JANKOWSKI

Kliniki Neurochirurgii i Neurotraumatologii UM
Szpital Kliniczny Nr 2
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań
(61) 869-14-22, (61) 869-11-00

 

klinikanch@op.pl

ODDZIAŁ ZACHODNIO-POMORSKI

Dr n. med.

Dariusz Jeżewski

Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej
Szczecin ul.Unii Lubelskiej 1,
(091) 425 35 61

djezewski@wp.pl