Regulamin korzystania z serwisu internetowego Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów (PTNCh)

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, w szczególności dostępu do treści, które wymagają rejestracji oraz logowania.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis internetowy PTNCh znajdujący się na stronie internetowej pod adresem ptnch.pl jest własnością: Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów ul. Banacha 1 a 02-097 Warszawa KRS 0000074447 Regon: 000812235 NIP 526-2325-711
 2. Towarzystwo, którego dane przedstawione zostały w punkcie, § 1, określane będzie dalej jako Właściciel.
 3. Jednostką odpowiedzialną za administrację strony jest Fundacja Akademia Aesculap, na zlecenie Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów. Fundacja odpowiada za techniczny nadzór nad stroną.

II. KORZYSTANIE ZE STREF CHRONIONYCH – REJESTRACJA

 1. Do korzystania z serwisu internetowego PTNCh, w tym przeglądania treści dostępnych po zalogowaniu niezbędne jest:
  • urządzenie z dostępem do sieci Internet, przeglądarką internetową,
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu serwisu internetowego PTNCh spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością serwisu internetowego z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
 3. Przeglądanie treści serwisu internetowego nie wymaga rejestracji. Treści dostępne po zalogowaniu to m in.:
  • Artykuły i materiały edukacyjne
  • Sprawozdania z Posiedzeń Zarządu PTNCh
  • Materiały ze Zjazdów i Konferencji
 4. Treści dostępne po zalogowaniu przeznaczone są dla lekarzy neurochirurgów, członków PTNCh, regularnie opłacających składki . W związku z powyższym, warunkiem dostępu do treści dostępnych po rejestracji i logowaniu jest:
  • Członkostwo w PTNCh
  • Potwierdzenie Skarbnika PTNCh o braku zaległości w płaceniu składek.
 5. Użytkownik proszony jest o korzystanie z serwisu internetowego PTNCh zgodnie z jego przeznaczeniem. Zakazane jest podejmowanie przez Użytkownika czynności o charakterze bezprawnym oraz dostarczanie za pośrednictwem serwisu internetowego PTNCh treści bezprawnych.
 6. W celu rejestracji w serwisie internetowym PTNCh (założenia konta Użytkownika) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając:
  • Nazwa użytkownika
  • Imię
  • Nazwisko
  • Telefon
  • Adres e-mail
  • Stałe miejsce zatrudnienia (opcjonalnie)
  • Hasło
  • zaakceptować Regulamin serwisu internetowego PTNCh oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
 7. Właściciel serwisu internetowego PTNCh weryfikuje dane Użytkownika tj. sprawdza czy Użytkownik jest członkiem PTNCh i czy regularnie opłaca składki członkowskie. Jeśli autoryzacja przebiegła pozytywnie, Użytkownik otrzymuje dostęp do treści dostępnych po zalogowaniu do serwisu internetowego PTNCh. W przypadku autoryzacji negatywnej Właściciel zastrzega sobie prawo do odmowy utworzenia dostępu do serwisu internetowego PTNCh.
 8. W przypadku pozytywnej autoryzacji Użytkownik zostanie automatycznie poinformowany o utworzeniu dostępu do serwisu internetowego PTNCh. W przypadku autoryzacji negatywnej, Właściciel poinformuje Użytkownika o jej przyczynach.

III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe przekazywane w formularzu rejestracyjnym za pośrednictwem serwisu internetowego PTNCh po uzyskaniu zgody Użytkownika przetwarzane są przez Administratora – Fundację Akademia Aesculap w celu nadania dostępu do części treści serwisu internetowego dostępnych po zalogowaniu – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182).
 2. Dane osobowe przekazywane w formularzu rejestracyjnym za pośrednictwem serwisu internetowego PTNCh po uzyskaniu zgody Użytkownika mogą być przetwarzane przez Administratora – Fundację Akademia Aesculap – w celach marketingowych i akwizycyjnych, w szczególności do przesyłania newslettera – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182).
 3. Dane osobowe przekazywane w formularzu rejestracyjnym za pośrednictwem serwisu internetowego PTNCh po uzyskaniu zgody Użytkownika mogą być przetwarzane przez Administratora – Fundację Akademia Aesculap – w celach statystycznych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182).
 4. Właściciel powierza przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzenia i redagowania treści serwisu internetowego PTNCh Fundacji Akademia Aesculap z siedzibą w Nowym Tomyślu zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Właściciel powierza przetwarzanie danych osobowych na potrzeby utrzymywania dostępu do serwisu internetowego PTNCh na serwerze firmie Adrock Studio Piotr Buczek, 15-689 Białystok, ul. Pietkiewicza 4A/18, zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych.
 6. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w przypadkach wskazanych przez prawo. Zmiany i wykreślenia danych można dokonać samodzielnie, poprzez modyfikację lub likwidację konta użytkownika. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres Fundacja Akademia Aesculap, ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl lub adres poczty elektronicznej: info@aesculap-akademia.pl.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 8. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182) informujemy, że dane osobowe podane w formularzu adresowym, będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych.
 9. Dane pozyskane w przypadku analizy logów serwera (adres IP, domena) wykorzystywane są jedynie w celach prowadzenia statystyk oglądalności strony PTNCh – pliki ( „cookies”).
 10. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt z Panią Pauliną Dymkowską pod adresem: info@aesculap-akademia.pl

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Serwis internetowy zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych kontaktowych użytkowników w celach wysyłania materiałów promocyjnych przez Właściciela lub Fundację Akademia Aesculap.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827) oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Właścicielem praw autorskich do treści, zdjęć oraz wszelkich innych materiałów znajdujących się na stronach serwisu internetowego PTNCh jest Polskie Towarzystwo Neurochirurgów. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U.Nr 90 z 2006r., poz.631 ze zmianami) jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie (we fragmentach, lub w całości) zamieszczonych opisów oraz zdjęć bez zgody Towarzystwa będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich właściciela tychże materiałów.
 4. W razie niejasności lub pytań dotyczących Regulaminu, prosimy o kontakt z Panią Pauliną Dymkowską pod adresem: info@aesculap-akademia.pl
 5. Do rejestracji w serwisie internetowym PTNCh konieczne jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień.