ADRES

Katedra i Oddział Kliniczny Neurochirurgii
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5
Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec

TELEFON

tel. +48 32 368 25 51

PREZES

Prof. dr hab. n. med. Piotr Ładziński
Katedra i Oddział Kliniczny Neurochirurgii
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5
Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec

ptnch.sekretariat@gmail.com

SEKRETARZ

Dr hab. n. med. Wojciech Kaspera
Katedra i Oddział Kliniczny Neurochirurgii
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5
Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec

SKARBNIK

Prof. dr hab. n. med. Marek Mandera

Oddział Neurochirurgii Dziecięcej ŚlAM
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka i Matki
Adres: ul. Medyków 16 40-752 Katowice
tel. 32 207 17 17

REDAKTOR NAUKOWY

Prof.dr hab.n.med. Radosław Rola
Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Adres: ul. K. Jaczewskiego 8 (SPSK Nr 4), 20-090 Lublin
tel. 81 724 41 74 / 76

REDAKTOR STRONY INTERNETOWEJ

Dr hab. n. med. Tomasz Łysoń
Klinika Neurochirurgii i Zakład Neurologii Inwazyjnej Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Adres: ul. M. Curie-Skłodowskiej 24a, 15-276 Białystok
tel. 85 74 68 221