ADRES

Klinika Neurochirurgii WUM
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa

TELEFON

tel. 22 599 15 75 / 22 599 25 75
fax. 22 599 15 74

PREZES

Prof.dr hab.n.med. Marcin Roszkowski

Kierownik Kliniki Neurochirurgii
Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
Adres: Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
ptnch.sekretariat@gmail.com

SEKRETARZ

Prof. dr hab. n.med. Przemysław Kunert

Katedra i Klinika Neurochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Warszawie
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
Adres: ul. Banacha 1a 02-097 Warszawa

SKARBNIK

Prof. dr hab. n. med. Marek Mandera

Oddział Neurochirurgii Dziecięcej ŚlAM
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka i Matki
Adres: ul. Medyków 16 40-752 Katowice
tel. 32 207 17 17

REDAKTOR NAUKOWY

Prof.dr hab.n.med. Radosław Rola
Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Adres: ul. K. Jaczewskiego 8 (SPSK Nr 4), 20-090 Lublin
tel. 81 724 41 74 / 76

REDAKTOR STRONY INTERNETOWEJ

Dr hab. n. med. Tomasz Łysoń
Klinika Neurochirurgii i Zakład Neurologii Inwazyjnej Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Adres: ul. M. Curie-Skłodowskiej 24a, 15-276 Białystok
tel. 85 74 68 221