Towarzystwo składa się z członków honorowych, zwyczajnych, nadzwyczajnych, z członków korespondentów oraz członków wspierających.

Członkami honorowymi Towarzystwa mogą zostać zarówno obywatele Polski jak i cudzoziemcy, którzy położyli wybitne zasługi w dziedzinie nauk związanych z neurochirurgią. Kandydatury na członków honorowych zatwierdzone przez Zarząd Główny Towarzystwa powinny być podane do wiadomości wszystkich członków na jeden miesiąc przed Walnym Zgromadzeniem, które zwykłą większością głosów uchwala nadanie kandydatom tytułu członka honorowego. Członkowie honorowi mogą zadeklarować składkę członkowską w dowolnej wysokości.

Członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogą być obywatele Polski posiadający specjalizację z zakresu neurochirurgii. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Główny po rozpatrzeniu pisemnego wniosku o przyjęcie, popartego przez dwóch członków zwyczajnych. Członkiem zwyczajnym może zostać również członek nadzwyczajny – nie neurochirurg, specjalista współpracujący z ośrodkiem neurochirurgicznym po 5 latach przynależności do Towarzystwa ewie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Członkowie zwyczajni obowiązani są opłacać ustaloną składkę członkowską.

Członkiem nadzwyczajnym Towarzystwa może zostać obywatel Polski, jak również cudzoziemiec posiadający wyższe wykształcenie i wykazujący stałe zainteresowanie zagadnieniami związanymi z neurochirurgią. Członkowie nadzwyczajni opłacają składkę w wysokości 2/3 składki obowiązkowej członków zwyczajnych.

Członkiem korespondentem może zostać neurochirurg niebędący obywatelem Polski. Sposób Przyjmowania członków korespondentów jest taki sam jak członków honorowych. Członkowie korespondenci płacą zadeklarowane składki członkowskie (w dowolnej walucie).

Członkiem wspierającym Towarzystwa może być osoba fizyczna lub osoba prawna, której zainteresowania lub zakres działalności wiąże się z działalnością Towarzystwa. Członków wspierających przyjmuje i określa Zarząd Główny na podstawie obustronnego porozumienia zawartego w protokole określającego równocześnie wysokość składek.

 

Pobierz Formularz Aplikacji: Formularz Aplikacji Na Członka PTNch Po wypełnieniu proszę przesłać na ręce Sekretarza Zarządu Głównego PTNch.

 

Członkowie honorowi PTNch:

Prof. Jerzy Bidziński Warszawa, Polska (Prezes Honorowy PTNch od czerwca 1999)
Prof. Zbigniew Bojarski Warszawa, Polska
Prof. Jean Brihaye Bruksela, Belgia
Prof. Mario Brock Berlin, Niemcy
Prof. Jan Chmielewski Gdańsk, Polska
Prof. Herman Dietz Hannover, Niemcy
Prof. I.P. Evans Madellin, Kolumbia
Prof. Fasamo Victor Aldo Turyn, Włochy
Prof. Zdenek Fischer Ostrawa, Czechy
Prof. Igor Gościński Kraków, Polska
Prof. Zdzisław Huber Poznań, Polska
Prof. Lesław Brunon Imieliński Gdańsk, Polska
Prof. Inger Reinhold Rudolf Berlin, Niemcy
Prof. Isamat de la Rive Fabian Barcelona, Hiszpania
Prof. Stanisław Iwankiewicz Wrocław, Polska
Prof. Mr. Ken Lindsay Wielka Brytania
Prof. Jerzy Kulczycki Warszawa, Polska
Prof. Aleksander Nikołajewicz Konowalow Moskwa, Rosja
Prof. Halina Koźniewska Lublin, Polska (Prezes Honorowy PTNch od 24.09.1998)
Prof. Zdenek Kunz Praga, Czechy
Prof. Richard Malmros Arhus C., Dania
Prof. Eugeniusz Mempel Warszawa, Polska
Prof. Lubndberg Niels Lund, Szwecja
Prof. Norlen Gesta Goeteborg, Szwecja
Prof. Penfield Wilder Montreal, Kanada
Prof. Pennybacker J.B. Argyll, Szkocja
Prof. Petr Rudolf Hredec Kralove, Czechy
Prof. Lorenz Ruediger Frankfurt, Niemcy
Prof. Petruiset Bernard Paryż, Francja
Prof. Ponten Urban Uppsala, Szwecja
Prof. Charles Probst Aaran, Szwajcaria
Prof. Zbigniew Czernicki Warszawa
Prof. Vinko Dolenc Słowenia
Prof. Rudolf Fahlbush Niemcy
Prof. Jan Haftek Warszawa
Prof. Jan Jakubowski Sheffield, Anglia
Prof. Jerzy Jurkiewicz Warszawa
Prof. Janusz Lewko Białystok
Prof. Ireneusz Kojder Szczecin
Prof. Henryk Majchrzak Chorzów
Prof. Witold Mazurowski Warszawa, Polska
Prof. Falk Oppel Niemcy
Prof. Andrzej Radek Łódź
Prof. Witold Rudowski Warszawa, Polska
Prof. Madijd Samii Hannover, Niemcy
Prof. Tadeusz Słowik Szczecin, Polska
Prof. Stanisława Spettowa Kraków, Polska
Prof. Lindsay Symon Londyn, Wielka Brytania
Prof. Jerzy Szapiro Warszawa, Polska
Prof. Tomasz Trojanowski Lublin, Polska (Prezes Honorowy PTNch od 2003)
Prof. Tadeusz Wencel Katowice
Prof. Pia Hans Werner Giessen, Niemcy
Prof. Klaus R. H. von Wild Niemcy
Prof. Juliusz Wocjan Warszawa, Polska
Prof. Usbeck Wrener Erfurt, Niemcy
Prof. Jerzy Wroński Wrocław, Polska (Prezes Honorowy PTNch od 1999)
Prof. Ghazi Yasargil Littre Rock, USA
Prof. Boris Grigoryevich Yegorov Moskwa, Rosja
Prof. Jan Zierski Berlin, Niemcy
Prof. Van der Zwan Arie Zwolle, Holandia

Uhonorowani medalem „Zasłużony dla Neurochirurgii Polskiej”:

Prof. Ryszard Czepko Kraków
Prof. Jan Jakubowski
Dr hab. Wojciech Janicki Szczecin
Dr Jan Kopeć Olsztyn
Prof. Jan Ślósarek Szczecin
Prof. Jan Zierski Berlin/Niemcy