Sekcja Neurochirurgii Dziecięcej

Strona w przygotowaniu

 

Sekcja Chirurgii Podstawy Czaszki

Sekcja Chirurgii Podstawy Czaszki PTNCh prowadzi działalność w ramach Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki.
Informacje dotyczące działań Sekcji i Towarzystwa znajdują się na stronie www.ptpcp.pl

 

Sekcja Neurochirurgii Wewnątrznaczyniowej

Strona w przygotowaniu

 

Sekcja Neuroortopedii

Strona w przygotowaniu

 

Sekcja Neurotraumatologii

Strona w przygotowaniu

 

Sekcja Stereotakcji i Neurochirurgii Czynnościowej

Strona w przygotowaniu

 

Sekcja Pielęgniarstwa Neurochirurgicznego

Strona w przygotowaniu

 

Sekcja Neuroonkologii

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność powitać Państwa na stronach internetowych Sekcji Neuroonkologii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów. Ideą leżącą u podstaw jej powołania była potrzeba wypracowania holistycznego podejścia do leczenia pacjentów z nowotworami układu nerwowego. Dlatego też chcielibyśmy zaprosić do współpracy wszystkich tych, którzy dzielą naszą pasję. Wierzymy, że z Państwa pomocą uda nam się osiągnąć ambitny cel, jakim jest wypracowanie najwyższych możliwych standardów postępowania w leczeniu chorych z nowotworami układu nerwowego.

                                                                  Zarząd Sekcji Neuroonkologii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów