Uchwały Zarządu Głównego PTNch z dnia 14.06.2021r.

 

Uchwała Nr 1

Zgodnie z  §37 statutu PTNCH  ustępujący Zarząd PTNCH proponuje następujący skład Zarządu Głównego na następną kadencję:
Sekretarz: dr hab. med. Wojciech Kaspera
Członkowie Zarządu: prof. Ryszard Czepko, prof. Marek Harat, dr Paweł Jarmużek, prof. Przemysław Kunert, prof. Paweł Tabakow, prof. Grzegorz Zieliński
Redaktor  strony internetowej: dr hab. med. Tomasz Łysoń
Redaktor naukowy: prof. Radosław Rola
Skarbnik: prof. Marek Mandera
 

Uchwała Nr 2

Zarząd PTNCH zgłasza następujące kandydatury na Honorowego Prezesa i Honorowych Członków Towarzystwa:
  1. Honorowy Prezes PTNCH  – prof. Marcin Roszkowski 
  2. Honorowy Członek PTNCH  – prof.  Włodzimierz Jarmundowicz
  3. Honorowy Członek PTNCH  – prof. Andrzej Marchel
       

Uchwała Nr 3

Zarząd PTNCH uhonorowuje pośmiertnie Profesora Romana Jankowskiego medalem „Zasłużony dla Neurochirurgii”.

 


 

Uchwała Zarządu Głównego PTNch Nr 1 z dnia 05.10.2020r.

„Kandydaci starający się o przyjęcie w poczet członków PTNch zobligowani są do przesyłania wypełnionych formularzy rejestracyjnych za pomocą poczty elektronicznej do Sekretariatu PTNCh na adres ptnch.sekretariat@gmail.com. Na zebraniach Zarządu PTNch rozpatrywane będą wyłącznie wnioski dostarczone wcześniej drogą elektroniczną.” Formularz rejestracyjny można pobrać tutaj