Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Towarzystwa.

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze zwołuje Zarząd Główny raz na rok, natomiast wyborcze raz na cztery lata.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Główny Towarzystwa, który zawiadamia o tym wszystkim członków przynajmniej na 30 dni przed terminem, podając porządek dzienny Walnego Zgromadzenia.

Skład Zarządu Głównego
PREZESProf. dr hab. n. med. Piotr Ładziński
PREZES (ustępujący)Prof. dr hab. n. med. Marcin Roszkowski
WICEPREZESProf. dr hab. n. med. Przemysław Kunert
SEKRETARZDr hab. n. med Wojciech Kaspera
SKARBNIKProf. dr hab. n. med. Marek Mandera
REDAKTOR NAUKOWYDr hab. n. med. Radosław Rola
REDAKTOR STRONY INTERNETOWEJDr hab. n. med. Tomasz Łysoń
HONOROWY PREZES oraz SPECJALISTA KRAJOWYProf. dr hab. n. med. Tomasz Trojanowski
Członkowie Zarządu
Członek Zarządu GłównegoDr hab. n. med. Ryszard Czepko
Członek Zarządu GłównegoProf. dr hab. n. med. Marek Harat
Członek Zarządu GłównegoDr n. med. Paweł Jarmużek
Członek Zarządu GłównegoProf. dr hab. n. med. Paweł Tabakow
Członek Zarządu GłównegoProf. dr hab. n. med. Grzegorz Zieliński
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI NAUKI I SZKOLENIAProf. dr hab. n. med. Andrzej Marchel
Komisja Rewizyjna
Członek Komisji RewizyjnejProf. dr hab. n. med. Zenon Mariak
Członek Komisji RewizyjnejDr n. med. Dariusz Jeżewski
Członek Komisji RewizyjnejProf. dr hab. n. med. Lesław Zub
Członek Komisji RewizyjnejDr Marek Kopera
Sąd Koleżeński
PRZEWODNICZĄCY SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO HISTORYK TOWARZYSTWAProf. dr hab. n. med. Jerzy Jurkiewicz
Członek Sądu KoleżeńskiegoProf. dr hab. n. med. Zbigniew Czernicki
Członek Sądu KoleżeńskiegoProf. dr hab. n. med. Henryk Majchrzak
Członek Sądu KoleżeńskiegoProf. dr hab. n. med. Włodzimierz Liebert
Członek Sądu KoleżeńskiegoProf. dr hab. n. med. Włodzimierz Jarmundowicz
Przewodniczący sekcji
PRZEWODNICZĄCY SEKCJI NEUROCHIRURGII DZIECIĘCEJProf. dr hab. n. med. Krzysztof Zakrzewski
PRZEWODNICZĄCY SEKCJI NEUROCHIRURGII WEWNĄTRZ-NACZYNIOWEJProf. dr hab. n. med. Paweł Kolasa
PRZEWODNICZĄCY SEKCJI NEUROONKOLOGIIDr hab. n. med. Radosław Rola
PRZEWODNICZĄCY SEKCJI NEUROORTOPEDIIProf. dr hab. n. med. Heliodor Kasprzak
PRZEWODNICZĄCY SEKCJI STEREOTAKSJI I NEUROCHIRURGII CZYNNOŚCIOWEJDr n. med. Jacek Furtak
PRZEWODNICZĄCY SEKCJI NEUROTRAUMATOLOGIIProf. dr hab. n. med. Waldemar Koszewski
PRZEWODNICZĄCY SEKCJI PIELĘGNIARSTWA NEUROCHIRURGICZNEGODr hab. n. med. Robert Ślusarz
PRZEWODNICZĄCY SEKCJI CHIRURGII PODSTAWY CZASZKIDr hab. n. med. Tomasz Łysoń (do dnia 15.01.2022)
Przewodniczący Oddziałów
PRZEWODNICZĄCY ODDZIAŁU BIAŁOSTOCKIEGODr n. med. Piotr Szydlik
PRZEWODNICZĄCY ODDZIAŁU DOLNOŚLĄSKIEGODr hab. n. med. Paweł Tabakow
PRZEWODNICZĄCY ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGODr n. med. Borys Kwinta
PRZEWODNICZĄCY ODDZIAŁU KUJAWSKO-POMORSKIEGODr hab. n. med. Maciej Śniegocki
PRZEWODNICZĄCY ODDZIAŁU LUBELSKIEGODr hab. n. med. Dariusz Szczepanek
PRZEWODNICZĄCY ODDZIAŁU LUBUSKIEGODr n. med. Paweł Jarmużek
PRZEWODNICZĄCA ODDZIAŁU ŁODZKIEGODr hab. n. med. Emilia Nowosławska
PRZEWODNICZĄCY ODDZIAŁU POMORSKIEGODr hab. n. med. Tomasz Szmuda
PRZEWODNICZĄCY ODDZIAŁU ŚLĄSKIEGODr hab. n. med. Krzysztof Majchrzak
PRZEWODNICZĄCY ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGODr hab. n. med. Michał Sobstyl
PRZEWODNICZĄCY ODDZIAŁU WIELKOPOLSKIEGODr n. med. Jeremi Kościński
PRZEWODNICZĄCY ODDZIAŁU ZACHODNIO-POMORSKIEGODr n. med Leszek Herbowski
Delegaci UEMS
Delegat UEMSProf. dr hab. n. med. Dariusz Jaskólski
Delegat UEMSProf. dr hab. n. med. Radosław Rola
Delegaci EANS
Delegat EANSProf. dr hab. n. med. Marek Mandera
Delegat EANSProf. dr hab. n. med. Ryszard Czepko
Delegaci WFNS
Delegat WFNSProf. dr hab. n. med. Andrzej Radek
Delegat WFNSProf. dr hab. n. med. Marcin Roszkowski
HONOROWI PREZESI I CZŁONKOWIE
HONOROWY PREZES TOWARZYSTWAProf. dr hab. n. med. Henryk Majchrzak
HONOROWY PREZES TOWARZYSTWAProf. dr hab. n. med. Tomasz Trojanowski
HONOROWY PREZES TOWARZYSTWAProf. dr hab. n. med. Marcin Roszkowski
HONOROWY CZŁONEK TOWARZYSTWAProf. dr hab. n. med. Witold Mazurowski
HONOROWY CZŁONEK TOWARZYSTWAProf. dr hab. n. med. Zbigniew Czernicki
HONOROWY CZŁONEK TOWARZYSTWAProf. dr hab. n. med. Andrzej Radek
HONOROWY CZŁONEK TOWARZYSTWAProf. dr hab. n. med. Andrzej Marchel
HONOROWY CZŁONEK TOWARZYSTWAProf. dr hab. n. med. Włodzimierz Jarmundowicz