Szanowni Państwo,

Jako lider na rynku ultrasonografii zabiegowej, posiadający innowacyjne technologie w diagnostyce śródoperacyjnej, już od kliku lat w celu popularyzacji najnowocześniejszych rozwiązań współpracujemy z najlepszymi ośrodkami klinicznymi w Polsce.
Efektem tych działań jest nasz najnowszy projekt warsztatów: „ultrasonografia śródoperacyjna w neurochirurgii”, które mamy zaszczyt organizować w kooperacji z Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Krakowie.

Z ogromną przyjemnością zapraszamy Państwa do Krakowa 20-21 czerwca 2024. Warsztaty poprowadzą eksperci ze Szpitala Dziecięcego w Krakowie: Dr n.med. Laura Maryńczak oraz Dr n.med. Łukasz Klasa.

Mamy nadzieję, że to wydarzenie będzie dla Państwa okazją do spotkania i wymiany doświadczeń w gronie lekarzy z całej Polski.
To dla nas zaszczyt dzielić się z Państwem wiedzą i doświadczeniem.

Zapraszamy do Krakowa.

Komitet naukowy:

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Kwiatkowski
Dr n. med. Laura Maryńczak
Dr n. med. Łukasz Klasa

Program Warsztatów:

Czwartek - 20.06.2024
09:00 - 09:15Powitanie uczestników
09:15 - 09:45Podstawy ultrasonografii - Dr Laura Maryńczak
09:45 - 10:15Ultrasonografia w diagnostyce śródoperacyjnej - aspekty techniczne Dr Laura Maryńczak
10:15 - 10:30Przerwa kawowa
10:30 - 12:00Ultrasonograficzna prawidłowa anatomia mózgowia i rdzenia kręgowego - Dr Laura Maryńczak
12:30 - 13:15Zastosowanie USG w operacjach wodogłowia - implantacje drenów zastawkowych, drenaży zewnętrznych Dr Łukasz Klasa
13:15 - 13:45Lunch
13:45 - 14:45USG śródoperacyjne w zmianach ogniskowych OUN - Dr Łukasz Klasa
14:45 - 16:00Część praktyczna na modelach - implantacja drenu, biopsja w guzach mózgu, prezentacja możliwości obrazowania mózgowia w USG - Dr Laura Maryńczak, Dr Łukasz Klasa
Piątek - 21.06.2024
08:30 - 09:00Prezentacja przypadków klinicznych - Dr Łukasz Klasa
09:00 - 13:00Praktyczne zastosowanie USG na sali operacyjnej Dr Laura Maryńczak, Dr Łukasz Klasa
13:00Lunch