Adam Druszcz

OrdynatorOddział NeurochirurgiiWojewódzki Szpital SpecjalistycznyAdres: ul. Iwaszkiewicza 5, 59-220 Legnicatel. (76) 72-11-939 – sekretariat  

Prof. zw. dr hab. n. med. Waldemar Koszewski

OrdynatorOddział NeurochirurgiiSZPITAL BIELAŃSKI Im. ks. J.PopiełuszkiSamodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejAdres: 01 – 809 Warszawa, ul. Cegłowska 80tel. 22 835-00-05

Dr hab. n med. Maciej Śniegocki

Kierownik KlinikiKatedra i Klinika Neurochirurgii AMSzpital Kliniczny im. JuraszaAdres: ul. Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

Prof. dr hab n. med. Marek Harat

OrdynatorKlinika Neurochirurgii z Pracownią Neurologii Czynnościowej i Stereotaksji oraz Pracownią Klinimetrii i Psychometrii KlinicznejWojskowy Szpital KlinicznyAdres: ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcztel. 052-3787094

Prof. dr hab. med. Marek Moskała

OrdynatorOddział Kliniczny Neurochirurgii i Neurotraumatologii Uniwersytetu JagiellońskiegoAdres: ul. Botaniczna 3, 31-503 Krakówtel. 12 424-86-60

Dr hab. n. med. Ryszard Czepko

Ordynator Oddziału NeurochirurgiiScanmed S.A.Szpital św. RafałaAdres: ul. Armii Krajowej 18, 30-150 Krakówtel. 12 38 55 703

Dr n. med. Wiesław Strohm

OrdynatorOddział Neurochirurgii5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w KrakowieAdres: 30-901 Kraków, ul. Wrocławska 10tel. (012) 6308 205

Dr med. Aleksander Sinkiewicz

Ordynator Oddziału NeurochirurgiiSzpital WojewódzkiAdres: ul. Wieniecka 43, Włocławektel. 054-4131870

Dr n.med Stanisław Gałązka

Ordynator Oddział NeurochirurgiiWojewódzki Szpital ZespolonyAdres: ul. Obrońców Wybrzeża 4, 76-200 Słupsktel. 59 8460 370

Prof. dr hab. n. med. Paweł Słoniewski

Katedra i Klinika Neurochirurgii GUM w GdańskuAdres: ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsktel. 58 349-33-20