Dr n. med. Paweł Nauman

Klinika Neurochirurgii,Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Adres: ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa tel. + 48 (22) 21 82 202pnauman@ipin.edu.pl