46. ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROCHIRURGÓW (PTNCH) I POŁUDNIOWO-WSCHODNIOEUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROCHIRURGICZNEGO 20-23 WRZEŚNIA 2023, RZESZÓW

  KOMUNIKAT DOTYCZĄCY SESJI MŁODYCH NEUROCHIRURGÓW   Szanowni Panowie Profesorowie, Kierownicy oddziałów neurochirurgii,   Od 20 lat istnieją zasady prezentacji w sesji młodych neurochirurgów. Mówiłem o tym wielokrotnie na zebraniach ZG PTNch i w czasie zjazdów. Jest to sesja dla rezydentów aby mogli się zaprezentować członkom Towarzystwa i autorem może być tylko jedna lub dwie…