KOMUNIKAT DOTYCZĄCY SESJI MŁODYCH NEUROCHIRURGÓW

 

Szanowni Panowie Profesorowie, Kierownicy oddziałów neurochirurgii,

 

Od 20 lat istnieją zasady prezentacji w sesji młodych neurochirurgów. Mówiłem o tym wielokrotnie na zebraniach ZG PTNch i w czasie zjazdów. Jest to sesja dla rezydentów aby mogli się zaprezentować członkom Towarzystwa i autorem może być tylko jedna lub dwie osoby spośród rezydentów. Nie mogę zaakceptować do prezentacji w tej sesji prac z trzema i więcej autorami wśród których są profesorowie, docenci, kierownicy oddziałów. W tym roku, podobnie jak poprzednio, tylko prace jednoosobowe są zakwalifikowane do prezentacji. Pozostałe zostały przesunięte do zorganizowanej sesji posterowej.

 

Andrzej Marchel

Przewodniczący Komitetu Naukowego Zjazdu