Informacja Zarządu Głównego  PTNCH

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów wysunął kandydaturę prof. Zenona Mariaka, wieloletniego Kierownika Kliniki Neurochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, na honorowego członka PTNCH. Informacja ta, zgodnie ze statutem naszego Towarzystwa (§ 10), musi być podana do wiadomości członków PTNCH na miesiąc przed Walnym Zgromadzeniem.

Najbliższe Walne Zgromadzenie odbędzie się 21.09.2023 r. o godzinie 16.15, podczas 46-tego ZJAZDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROCHIRURGÓW (PTNCH) I POŁUDNIOWO-WSCHODNIOEUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROCHIRURGICZNEGO (20-23 WRZEŚNIA 2023, RZESZÓW). Kandydatura prof. Zenona Mariaka zostanie tam poddana pod głosowanie.

 

Prosimy o zapoznanie się z programem: