Polskie Towarzystwo Chirurgii Podstawy Czaszki

Sekcja Chirurgii Podstawy Czaszki Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów

Centrum Edukacji Medycznej CEM

Zakład Anatomii Prawidłowej Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

przy wsparciu: Stryker Polska Sp. z o.o., Aesculap Chifa Sp. z o.o. oraz Corza Medical Sp. z o.o.

 

zaprasza na:

Walne Zgromadzenie Członków PTCPC

Warszawa 15 stycznia 2022r

 

 Miejsce obrad:

Zakład Anatomii Prawidłowej Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Collegium Anatomicum, ul. Chałubińskiego 5 – róg Oczki

 

13.30-13.45 Walne Zgromadzenie Członków PTCPC

Program:

– sprawozdanie ustępującego zarządu

– wybory nowego zarządu PTCPC