Szanowni Państwo,

W imieniu Prezydium Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie referatów do wygłoszenia podczas III Kongresu Towarzystw Naukowych pod hasłem Społeczny wymiar działalności towarzystw naukowych. Kongres odbędzie się w Gdańsku w dniach 20-22 października 2022 r. Jego organizatorami są Rada Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN i Gdańskie Towarzystwo Naukowe.

Celem wydarzenia jest dyskusja nad znaczeniem uczestnictwa towarzystw naukowych i stowarzyszeń naukowo-technicznych w kształtowaniu świadomości społecznej oraz nad ich rolą w rozwoju nauki, kultury i gospodarki w wymiarze regionalnym i ponadregionalnym. Przedmiotem refleksji będzie także aktualne miejsce społecznego ruchu naukowego w systemie nauki  i państwa.

W ramach Kongresu planowane są następujące sesje problemowe: Rola i zadania towarzystw naukowych w kształtowaniu postaw i świadomości społecznej, Towarzystwa naukowe i stowarzyszenia naukowo-techniczne NOT na rzecz rozwoju gospodarki, Ocena wkładu towarzystw naukowych w rozwój nauk technicznych i ścisłych oraz gospodarki kraju i regionów, Rola Polskiej Akademii Nauk i Rady Towarzystw Naukowych w społecznym ruchu naukowym, Zadania towarzystw naukowych w rozwoju i upowszechnianiu nauki, Społeczny ruch naukowy w systemie polskiej nauki, Wpływ towarzystw naukowych na rozwój nauki w Polsce, Ocena wkładu towarzystw naukowych w upowszechnianie nauki oraz organizację kongresów i konferencji upowszechniających naukę, Wkład towarzystw w nowoczesne formy upowszechniania nauki (festiwale nauki, pikniki naukowe).

Szczegółowe informacje o III Kongresie oraz o kongresach poprzednich zamieszczone są na stronie internetowej Rady Towarzystw Naukowych:

https://rtn.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=178:zaproszenie-do-udzialu-w-iii-kongresie-towarzystw-naukowych&catid=47&lang=pl&Itemid=268.

Będę wdzięczna za upowszechnienie informacji o III Kongresie na stronach internetowych Państwa organizacji oraz o zachęcenie członków zaprzyjaźnionych towarzystw naukowych do udziału w Kongresie i przygotowania referatów (gotowe informacje w poniższych załącznikach).

 

Z wyrazami szacunku

 

Prof. dr hab. Iwona Hofman

Przewodnicząca Rady Towarzystw Naukowych PAN

Komunikat
Formularz zgłoszeniowy
Informacja o hotelach
Ankieta RTN 2022
Formularz publikacji KTN_2022
Hotel Eureka - oferta specjalna pazdziernik