Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Szanowni Państwo,

 

Pragniemy zaprosić Państwa do udziału w I Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ortopedii Onkologicznej, który planujemy przeprowadzić w Lublinie w dniach 2-4 marca 2023 roku.

Narastająca liczba pacjentów z chorobą przerzutową skłoniła nas do wybrania tego tematu, jako głównego dla obrad I Zjazdu naszego Towarzystwa.

W związku z dynamicznym rozwojem metod leczenia i diagnostyki w onkologii ortopedycznej, istnieje konieczność bieżącej wymiany doświadczeń i wzajemnej edukacji dla osiągnięcia nadrzędnego dla nas celu, jakim jest powrót chorego do zdrowia lub poprawa komfortu jego życia.

Współczesna onkologia jest dyscypliną rozwijającą się niezwykle dynamicznie i wymagającą coraz bardziej skomplikowanych i spersonalizowanych cyklów terapeutycznych. Ogrom wiedzy i konieczność korzystania z różnorodnych metod diagnostycznych i leczniczych wymaga współdziałania lekarzy wielu specjalności. Dlatego mamy nadzieję, że uda się zgromadzić liczne grono ortopedów, a także lekarzy innych specjalności zajmujących się pacjentami onkologicznymi.

Mamy nadzieję na wypracowanie podstaw do zacieśniania interdyscyplinarnej opieki i współpracy, dla dobra pacjentów z chorobą przerzutową.

Zapraszam Państwa do gościnnego i pięknego Lublina. Gospodarzem naszego spotkania będzie Profesor Tomasz Mazurkiewicz, osoba wielce zasłużona dla rozwoju ortopedii onkologicznej w Polsce.

Maciej Jackowiak
Prezes Polskiego Towarzystwa Ortopedii Onkologicznej

 

Strona Zjazdu:

Zjazd