Kierownik Kliniki
Klinika Neurochirurgii AM
Adres: ul. M.C.Skłodowskiej 24a, 15-276 Białystok
tel. 85 746-82-21
fax 85 746-86-26