Kierownik Kliniki/Kliniczny Koordynator (Konsultant)
Adres: Mazowiecki Szpital Bródnowski
tel. 22 326 57-79