Ordynator
ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII I NEUROTRAUMATOLOGII
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony im. Marii Skłodowskiej – Curie
Adres: Arkońska 4, 71-455 Szczecin
tel. 91 813 97 70