Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego im. prof. Tadeusza Sokołowskiego
Adres: 71-252 Szczecin, ul.Unii Lubelskiej 1