Kierownik
Oddział Kliniczny Neurochirurgii i Onkologii Centralnego Układu Nerwowego
Adres: 90-153 Łódź woj. łódzkie, ul. Kopcińskiego 22
tel. 042-6776770