Kierownik
Oddział Neurochirurgii WSS im. M. Kopernika w Gdańsku
Adres: 80-152 Gdańsk, Powstańców Warszawskich 1-2
tel. 58 302-30-31