Klinika Neurochirurgii,
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Adres: ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
tel. + 48 (22) 21 82 202
msobstyl@ipin.edu.pl