Ordynator Kliniki Chirurgii Dziecięcej
Oddział Neurochirurgii
Adres: Poznań, ul. Szpitalna 27/33