Ordynator/Kierownik
Kliniczny Oddział Neurochirurgiczny
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu
Adres: Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
tel. 32/ 368-20-00
fax. 32/ 368-20-32