Kierownik Kliniki
Katedra i Klinika Neurochirurgii AM
Szpital Kliniczny im. Jurasza
Adres: ul. Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz