44. ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROCHIRURGÓW

11-14 września 2019, Szczecin

Więcej informacji na stronie zjazdowej: 44zptnch.pl/

ZAPRASZAMY!

*UWAGA

ZG PTNCH i Organizator 44. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, który odbędzie się w Szczecinie w dniach 11-14 września 2019 roku przypomina o otwartej możliwości zgłaszania streszczeń i uczestnictwa. Ostateczny termin upływa dnia 30.06.2019.

Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę zjazdu