W dniach 22-23 listopada 2019 odbędzie się kolejny, cykliczny kurs z zajęciami praktycznymi na preparatach pt.:

Endoskopowa chirurgia oczodołu

Kurs organizowany jest przez:

Polskie Towarzystwo Chirurgii Podstawy Czaszki

Sekcję Chirurgii Podstawy Czaszki Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów

Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Do pobrania program kursu w formacie pdf:

Wykładowcy:

 

 Prof. Dr. Dr. Hans J. Welkoborsky

Chefarzt der Klinik für HNO-Heilkunde, Kopf- und Halschirurgie, Klinikum Nordstadt, Hannover

Chefarzt der Abteilung für HNO-Heilkunde, Auf der Bult, Zentrum für Kinder und Jugendliche, Hannover

 

Prof. Bogdan Ciszek

Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Dr hab. med. Tomasz Łysoń

Klinika Neurochirurgii; Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

 

Dr hab. med. Andrzej Sieśkiewicz

Klinika Otolaryngologii; Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

 

Dr hab. med. Joanna Reszeć

Zakład Patomorfologii; Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 

Dr n. med. Sebastian Michał Dzierzęcki

Centrum Gamma Knife; Warszawa

 

Miejsce:

Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Collegium Anatomicum, ul. Chałubińskiego 5 – róg Oczki, Warszawa

Opłata: 1000 PLN członkowie PTCPC (1200 PLN osoby niebędące  członkami PTCPC)

Konto: Polskie Towarzystwo Chirurgii Podstawy Czaszki, 60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49  PKO SA I O/Poznań, 65 1240 1747 1111 0000 1849 1223

Zgłoszenia: e-mail: ptcpc@vp.pl (proszę przesłać dane kontaktowe; po uzyskaniu potwierdzenia uczestnictwa proszę wykonać przelew; PTCPC nie wystawia faktur VAT, a jedynie rachunek potwierdzający wpłatę)

 

 

Program

Dzień 1 (piątek; 22.11.2019)
8.00- 8.20 anatomia oczodołu (Prof. dr hab. med. B. Ciszek)
8.20- 8.50 patomorfologia guzów oczodołu (Dr hab. med. Joanna Reszeć)
8.50- 9.20 endoskopowe dostępy do oczodołu: 3 x 360° (Dr hab. med. Andrzej Sieśkiewicz)
9.20 – 9.35 przerwa
9.35 – 10.30 endoscopic optic nerve decompression and endoscopic orbit decompression for tumorous and non tumorous conditions
(Prof. Dr. Dr. Hans J. Welkoborsky)
10.35 – 14.30 zajęcia praktyczne na preparatach: dostępy przeznosowe oraz przez zatokę szczękową
14.30 – 15.30 lunch
15.30- 18.00 zajęcia praktyczne na preparatach: dostępy przeznosowe oraz przez zatokę szczękową (Prof. Dr. Dr. Hans J. Welkoborsky; Dr hab. med. Tomasz Łysoń; Dr hab. med. Andrzej Sieśkiewicz)
20.00 kolacja
Dzień 2 (sobota; 23.11.2019)
8.00- 8.20 koncepcja leczenia radiochirurgicznego guzów oczodołu  i jego okolic
(Dr n. med. Sebastian Michał Dzierzęcki)
8.20- 8.40 leczenia zaburzeń widzenia w łagodnym nadciśnieniu wewnątrzczaszkowym (Dr hab. med. Tomasz Łysoń)
8.40 – 9.10 techniczne aspekty endoskopowych operacji oczodołu (Prof. Dr. Dr. Hans J. Welkoborsky;  Dr hab. med. Tomasz Łysoń; Dr hab. med. Andrzej Sieśkiewicz)
9.10 – 9.30 przerwa
9.30 – 14.30 zajęcia praktyczne na preparatach: endoskopowe dostępy przednie oraz endoskopowa orbitotomia boczna (Prof. Dr. Dr. Hans J. Welkoborsky; Dr hab. med. Tomasz Łysoń; Dr hab. med. Andrzej Sieśkiewicz)

 Ewentualne zmiany w programie proszę śledzić na stronie: www.ptcpc.pl