Zalecenia postępowania z chorymi wymagającymi zabiegów w zakresie chirurgii podstawy czaszki w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19 koledzy wykonujący zabiegi w obrębie podstawy czaszki z wykorzystaniem dostępów przez gardło, nos i zatoki oboczne nosa winni zapoznać się i śledzić zalecenia międzynarodowych Towarzystw dotyczących środków ostrożności i wykorzystywać je w praktyce. Zaleceniem Konsultanta Krajowego Pana Prof. T. Trojanowskiego jest podporządkowanie się funkcjonującym w tej sprawie zarządzeniom wydawanym przez władze krajowe, a w praktycznych działaniach wykorzystanie własnej wiedzy i doświadczenia.

Pomocne linki :