Uwaga, zmiana daty konferencji!

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w XVII. Konferencji Sekcji Neurochirurgii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, którą planujemy jak zwykle zorganizować w Zakopanem, w dniach 07-10 kwietnia 2022 roku.

Temat spotkania

„Nowotwory nadnamiotowe mózgu u dzieci. Leczenie neurochirurgiczne noworodków i niemowląt.”,

Więcej informacji na stronie Konferencji:

XVII. Konferencja Sekcji Neurochirurgii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów. Pardałówka 2022r.