Skład  Zarządu Głównego PTNCh kadencji 2018-2021

Prezes: Prof. dr hab. n. med. Marcin Roszkowski 
Wiceprezes: Prof.dr hab. n. med. Piotr  Ładziński
Sekretarz: Dr hab. n. med. Przemysław Kunert  
Skarbnik, Delegat EANS: Prof. dr hab. n. med. Marek Mandera
Redaktor  Naukowy, Przewodniczący
Sekcji Neuroonkologii, Delegat UEMS:
Dr hab. n. med. Radosław Rola
Redaktor  Strony  Internetowej: Dr hab. n. med. Tomasz Łysoń

Członkowie Zarządu

Członek Zarządu, Przewodniczący Komisji Nauki i Szkolenia Prof. dr hab.n.med. Andrzej Marchel 
Członek Zarządu, Delegat UEMS Dr hab.n.med. Dariusz  Jaskólski
Członek Zarządu Dr hab. n. med. Waldemar Och
Członek Zarządu Prof. dr hab. n. med. Piotr  Ładziński
Członek Zarządu Prof. dr hab. n. med. Ryszard Czepko
Członek Zarządu Prof. dr hab. n. med. Marek Harat
Honorowy Prezes Towarzystwa, Specjalista Krajowy, Delegat WFNS Prof.dr hab. n. med. Tomasz Trojanowski
Honorowy Prezes Towarzystwa Prof.dr hab. n. med Jerzy Bidziński    

Komisja  Rewizyjna

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Prof. dr hab.n.med. Zenon Mariak
Prof. dr hab.n.med. Piotr Bażowski
Dr n. med. Marek Kopera
Dr n. med. Piotr Markiewicz

Sąd Koleżeński

Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego, Historyk Towarzystwa Dr hab.n.med. Jerzy Jurkiewicz
Prezes Towarzystwa poprzedniej kadencji Prof.dr hab.n.med. Henryk Majchrzak
Honorowy Członek Towarzystwa Prof.dr hab.n.med Witold Mazurowski

Przewodniczący Sekcji

Przewodniczący Sekcji Neurochirurgii Dziecięcej Prof. dr hab.n.med. Krzysztof Zakrzewski
Przewodniczący Sekcji Neurochirurgii Wewnątrznaczyniowej Dr hab.n.med. Paweł Kolasa
Przewodniczący Sekcji Neuroortopedii Prof.dr hab.n.med Heliodor Kasprzak
Przewodniczący Sekcji Neurotraumatologii Prof.dr hab.n.med Waldemar Koszewski
Przewodniczący Sekcji Stereotaksji i Neurochirurgii Czynnościowej Dr hab.n.med. Stanisław Kwiek
Przewodnicząca Sekcji Pielęgniarstwa Neurochirurgicznego Mgr Renata Waliszewska
Przewodniczący Sekcji Neurochirurgii Podstawy Czaszki Dr  hab. n.med. Tomasz  Łysoń  

Przewodniczący Oddziałów

Przewodniczący Oddziału Białostockiego Dr  hab. n.med. Tomasz  Łysoń
Przewodniczący Oddziału Dolnośląskiego Dr n.med. Bogdan Czapiga
Przewodniczący Oddziału Krakowskiego Dr hab.n.med. Krzysztof Stachura   
Przewodniczący Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Dr hab. n.med. Maciej Śniegocki
Przewodniczący Oddziału Lubelskiego Dr n.med. Witold Janusz
Przewodniczący Oddziału Lubuskiego Dr n.med. Paweł Jarmużek
Przewodniczący Oddziału Łódzkiego Dr hab.n.med. Emilia Nowosławska
Przewodniczący Oddziału Pomorskiego Dr n.med. Jacek Furtak
Przewodniczący Oddziału Śląskiego Dr hab. n.med. Adam Rudnik
Przewodniczący Oddziału Warszawskiego Prof dr  hab.n.med. Grzegorz Zieliński
Przewodniczący Oddziału Wielkopolskiego Prof. dr hab.n.med. Roman Jankowski
Przewodniczący Oddziału Zachodnio-Pomorskiego Dr n.med. Dariusz Jeżewski

Delegaci UEMS


Prof. dr hab. n. med. Dariusz Jaskólski
  
Dr hab. n. med. Radosław Rola
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Czepko

Delegaci EANS


Prof. dr hab. n. med. Marek Mandera
 

Delegaci do WFNS

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Radek  
Prof. dr hab. n. med. Marcin Roszkowski

Redaktor strony internetowej


Dr hab. n. med.  Tomasz Łysoń