Walne Zgromadzenie PTNCH

 

Czwartek 14 października 2021r.

godzina 16.00 – pierwszy termin, 16.15 – drugi termin

(Hotel Best Western Kraków Premier, ul. Opolska 14a, główna sesja plenarna).

 

Program:

 1. Powitanie przez Prezesa PTNch
 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
 3. Wybór sekretarza Walnego Zgromadzenia
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
 5. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia
 6. Sprawozdania z kadencji 2017-2021
 • z działalności Zarządu Głównego
 • z działalności Skarbnika PTN-ch
 • z działalności Redaktora Naukowego
 • z działalności Komisji Rewizyjnej
 • z działalności Sądu Koleżeńskiego
 • z działalności Komisji Nauki i Szkolenia
 • z działalności Konsultanta Krajowego
 • z działalności Sekcji Chirurgii Podstawy Czaszki
 • z działalności Sekcji Neurochirurgii Dziecięcej
 • z działalności Sekcji Neurochirurgii Wewnątrznaczyniowej z działalności Sekcji Neuroonkologii
 • z działalności Sekcji Neuroortopedii
 • z działalności Sekcji Neurotraumatologii
 • z działalności Sekcji Stereotaksji i Neurochirurgii Czynnościowej
 • z działalności Sekcji Pielęgniarstwa Neurochirurgicznego
 • z działalności delegata do EANS
 • z działalności delegata do WFNS
 1. Dyskusja nad sprawozdaniami i ich zatwierdzenie
 2. Głosowania w sprawie Członków Honorowych i Honorowego Prezesa PTNch
 3. Wybory nowych władz PTNch na kadencje 2021-2025
 4. Uroczyste przekazanie Zarządu Towarzystwa
 5. Wystąpienie Prezesa Elekta PTNch
 6. Wolne wnioski
 7. Wybór miejsca i terminu następnego Walnego Zgromadzenia PTNch