Konferencja jest przełożona na 2021 rok. Dokładny termin nie został jeszcze ustalony.

Sympozjum
Sekcji Stereotaksji i Neurochirurgii Czynnościowej Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów

NOWE KIERUNKI NEUROCHIRURGII CZYNNOŚCIOWEJ I NEUROMODULACJI

Wrocław 28-30.10.2020

Organizator:
Katedra Neurochirurgii
Zakład Neurochirurgii regeneracyjne j Funkcjonalnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

dr. hab. Paweł Tabakow
Przewodniczący Komitetu Naukowego
dr n. med. Artur Weiser
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Strona Sympozjum: https://sssinc-wroclaw2020.pl/