Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na coroczną konferencję Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich, która odbędzie się w formie webinaru, w listopadzie 2021 pt.

 

Neuropatologia. Neuroscience 2021.

 

Spotkanie będzie miało charakter interdyscyplinarny i będą na nim prezentowane najnowsze osiągnięcia naukowe/ badawcze/ eksperymentalne i kliniczne z zakresu tematycznego interesującego dla szerokiego grona naukowców, lekarzy praktyków i studentów.

 

Wśród wykładów m.in.:

• Rola mikrośrodowiska glejaków w progresji nowotworu i jego modulacja zwiększająca skuteczność terapii.,

• Nowa klasyfikacja WHO guzów OUN.,

• Zmiany neuropatologiczne w przebiegu SARS-CoV-2.,

• Nowe biochemiczne i neuropatologiczne markery urazów głowy w badaniach pośmiertnych.,

• Metody wspomagania regeneracji nerwów obwodowych.

 

Planowane są też krótkie wystąpienia ustne oraz plakatowe. Możliwe są prezentacje w języku angielskim.

Termin nadsyłania streszczeń został przedłużony do 30 października 2021. Zachęcamy do ich wysłania w języku angielskim (do ok. 250 słów), poprzez formularz na stronie konferencji. Streszczenia przedstawianych prac będą opublikowane w czasopismie Folia Neuropathologica.

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego i Naukowego:

prof. Ewa Iżycka-Świeszewska
prof. Teresa Wierzba-Bobrowicz
prof. Wiesława Grajkowska
dr hab. Dorota Sulejczak, prof.