Polskie Towarzystwo Chirurgii Podstawy Czaszki

Sekcja Chirurgii Podstawy Czaszki Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów

Centrum Edukacji Medycznej CEM

Zakład Anatomii Prawidłowej Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

przy wsparciu: Stryker Polska Sp. z o.o., Aesculap Chifa Sp. z o.o. oraz Corza Medical Sp. z o.o.

 

zaprasza na:

Kurs endoskopowych technik przeznosowych w chirurgii patologii okołosiodłowych z elementami dostępów rozszerzonych do podstawy czaszki

Warszawa 14-15 stycznia 2022r

 

 miejsce szkolenia:

Dzień I

Centrum Edukacji Medycznej CEM, Brzeska 12, 03-737 Warszawa

Dzień II

Zakład Anatomii Prawidłowej Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Collegium Anatomicum, ul. Chałubińskiego 5 – róg Oczki

 

Komitet Naukowy i Organizacyjny:

Prof. Bogdan Ciszek (Warszawa)

Prof. Adam Rudnik (Katowice)

Prof. Grzegorz Zieliński (Warszawa)

Dr hab. med. Tomasz Łysoń (Białystok)

Dr hab. med. Andrzej Sieśkiewicz (Białystok)

Dr Jacek Kunicki (Warszawa)

 

 

Liczba uczestników zajęć praktycznych: 11 lekarzy (6 stanowisk laboratoryjnych) Zgłoszenia: ptcpc@vp.pl

Koszt uczestnictwa: 1500 PLN (PTCPC nie wystawia faktur VAT)

 

Płatność: przelew proszę wykonać po uzyskaniu potwierdzenia uczestnictwa w kursie.

Potwierdzenie wykonania płatności proszę przesłać na adres ptcpc@vp.pl

Tytuł płatności: Kurs PTCPC 2022 (imię i nazwisko) Polskie Towarzystwo Chirurgii Podstawy Czaszki

Szpital Kliniczny im. H Święcickiego, 60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49, NIP: 7792189613

Nr konta: PKO SA I O/Poznań, 65 1240 1747 1111 0000 1849 1223

 

14 stycznia 2022 (piątek)
8:00-8:20 Prof. dr hab. n. med. Bogdan Ciszek: Anatomia zatok obocznych nosa i okolicy siodła tureckiego.
8:20-8:40 Dr hab. med. Andrzej Sieśkiewicz: Anatomia kliniczna – krwawienia śródoperacyjne w chirurgii endoskopowej podstawy czaszki.
8:40-9:00 Dr n. med.  Jacek Kunicki: Anatomia kliniczna oraz wybrane zagadnienia anatomii dostępów operacyjnych do siodła tureckiego i podstawy czaszki.
9:00-9:20 Prof. Grzegorz Zieliński: Diagnostyka endokrynologiczna guzów przysadki mózgowej oraz postepowanie okołooperacyjne
9:20-9:40 Dr n. med. Jacek Kunicki: Podstawy kwalifikacji do operacji guzów okołosiodłowych oraz charakterystyka guzów siodła i okołosiodłowych.
9:40-10:00 Dr hab. med. Tomasz Łysoń: Zaopatrywanie płynotoku pooperacyjnego podczas endoskopowych zabiegów podstawy czaszki w tym przysadki mózgowej.
9:50-10:00 przerwa kawowa
10:00-13:00 zajęcia praktyczne na preparatach (wykładowcy: dr hab. med. Tomasz Łysoń; dr hab. med Andrzej Sieśkiewicz; dr Jacek Kunicki)
13:00-13.30 lunch
13.30-17.00 zajęcia praktyczne na preparatach
20:00 kolacja
15 stycznia 2022 (sobota)
9:00-11.30 Prof. dr hab. n. med. Bogdan Ciszek: Mikrochirurgiczna dysekcja preparatów anatomicznych okolicy siodła tureckiego