Koleżanki i Koledzy, Drodzy Przyjaciele

Serdecznie zapraszamy na kolejną Konferencję Sekcji Stereotaksji i Neurochirurgii Czynnościowej Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, która odbędzie się we Wrocławiu w dniach 23-25 września 2021 r.

Wrocław to miasto, w którym wybitni histolodzy (Jan Evangelista Purkyně), neurolodzy (Carl Wernicke, Otfrid Foerster, Ludwik Gutmann), psychiatrzy (Alois Alzheimer) i neurochirurdzy (Otfrid Foerster) ustalili kamienie milowe współczesnej neurologii i neurochirurgii czynnościowej. Ogólny program naukowy będzie koncentrował się na najnowszych postępach w neurochirurgicznym leczeniu zaburzeń ruchowych, chorobach psychiatrycznych i innych metodach neuromodulacji dotyczących leczenia bólu, spastyczności, urazów rdzenia kręgowego, chorób psychicznych i epilepsji.

Będziecie Państwo mieli niepowtarzalną okazję do udziału w dyskusjach panelowych z ekspertami z zakresu neurochirurgii, psychiatrii, neurologii i neurofizjologii. Możecie Państwo być pewni pogłębiania swojej wiedzy i odnawiania starych kontaktów oraz nawiązania nowych.

 

Dr hab. n. med. Paweł Tabakow
Przewodniczący Komitetu Naukowego

Patronat