Ordynator
Oddział Neurochirurgii
SZPITAL BIELAŃSKI Im. ks. J.Popiełuszki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Adres: 01 – 809 Warszawa, ul. Cegłowska 80
tel. 22 835-00-05