Kierownik
Katedry i Kliniki Neurochirurgii i Neurotraumatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego
Adres: 60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49
tel. (+48) 061 867 44 25, (+48) 061 869 14 22