Kierownik Katedry i Kliniki Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej
Adres: ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin
tel. 081-72-44-176; 081-72-44-802
fax. 081-72-44-528