Kierownik Oddziału Neurochirurgii Dziecięcej
Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Adres: ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
tel. +48 12 658 20 11 wew. 152