Klinika i Poliklinika Neuroortopedii i Neurologii Instytutu Reumatologii
Adres: ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa
tel. 844-42-41 wew. 480