Ordynator Oddziału Neurochirurgii
SP CSK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach
Adres: ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
tel. 32 789 40 00 (centrala)
fax. 32 252 59 55