Ordynator
Klinika Neurochirurgii z Pracownią Neurologii Czynnościowej i Stereotaksji oraz Pracownią Klinimetrii i Psychometrii Klinicznej
Wojskowy Szpital Kliniczny
Adres: ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz
tel. 052-3787094