Kierownik Kliniki Neurochirurgii
Instytut CZMP
Adres: ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
tel. (42) 271-1361