Kierownik Kliniki Neurochirurgii UM w Warszawie
Klinika Neurochirurgii
Oddział neurochirurgiczny
Adres: ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
tel. 022 599 10 00