Kierownik Kliniki Neurochirurgii
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
Adres: ul. Warszawska 30, 10-082 Olsztyn
tel. 89 524 5373