Oddział Kliniczny Neurochirurgii
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
Adres: ul.Borowska 213, Budynek B, III piętro
tel. (71) 734-3400