Ordynator Oddziału Neurochirurgii
Szpital Wojewódzki
Adres: Tarnów, Ul. Lwowska 178a
tel. (14) 63 15 237