Kierownik Kliniki Nowotworów Układu Nerwowego
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy
Adres: ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
tel. 22 546 29 59